2015.04.02

“Санація ВАТ “Оріана” -  шляхи залучення інвестицій”

ВАТ «Оріана» є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Статуту, затвердженого на загальних зборах акціонерів ВАТ «Оріана» від 27.04.2006 року та зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Калуської міської ради від 06.12.2006 року. Статутний фонд ВАТ «Оріана» на час реєстрації становив 806 000000, 00 грн., поділений на 3 224 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за №306/1/98 від 04.06.1998. Частка держави в статутному фонді ВАТ «Оріана» складає 99,9 %. Будівництво підприємства, яке згодом перетворилось у ВАТ «Оріана», розпочато у 1961 році на базі місцевих покладів калійних руд. В основу проекту промислового підприємства була закладена технологічна схема, яка передбачала комплексне використання місцевої сировини.

Заванатажити повний проект "Санація ВАТ "Оріана" - шляхи залучення інвестицій"